град Лозница

Училищна документация

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021 2022

Програма за равни възможности2021 2022

UUP_5 а klas 2021

UUP_5 б klas 2021

UUP_6 а klas 2021

UUP_6 б klas 2021

UUP_7 а klas-2021

UUP_7 б klas-2021

Правила за осигуряване на достъп по ЗДОИ 2019

Полезни документи, свързани с дейността на училището,  можете да намерите тук:

Документ за завършен _клас_степен

признаване на завършен клас от чужбина

прием на ученици в пети клас, заявление

прием на ученици в VІІІ клас

преместване на ученици, заявление

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности, заявление

издаване на дубликат, заявление

    Учебни планове V-VІІ клас, учебната 2018/2019

    дневен режим   учебната 2018 /2019   

  график-изпити-за-ученици-самостоятелна-форма-на-обучение, учебната2018-2019 година

  годишен план за работа, учебната   2018 /2019 година

Учебни планове    

Годишен план       

Програма за превенция на ранното напускане на училище pdf

Дневен режим

Програма за предоставяне на равни възможности pdf