град Лозница

“Другият до мен – и в делник, и в празник”

65 ученици от V-VІІ клас, под ръководството на 5 учители, работиха в клуб за театрално творчество „Многознайко”, Арт клуб и Музикално-танцова формация. Учениците от клубовете за извънкласна изследователска работа от СУ „Христо Ботев” град Лозница изследваха и опознаха многообразието на традициите на етносите от Лудогорието  и го пресъздаваха чрез средствата на изкуството.

На 11 юни 2021 година в салона на читалище “Пробуда” град Лозница, поставиха спектакъла “За хляба наш” пред многобройна публика. Основа за разработването на сценария беше разказът “Пътят на  хлябана Тихомир Коев,ученик от Бургас , както и творчеството на наши ученици и учители. Декорите на сцената  са дело на  учители, родители и ученици.

 Във фоайето на читалището бе подредена изложба на творби на наши ученици, посветени на празника. В училищната спартакиада, проведена на 29 май 2021 година, се включиха активно родители и ученици. Игрите със състезателен характер и многото награди повдигнаха спортния дух и създадоха условия да се укрепва  активния диалог семейство – училище.

От 01.07.2021 г. до 3.07.2021 г. в хотел Магнолия, КК „Златни пясъци” беше организиран творчески летен лагер за 45 ученици в СУ „Христо Ботев”, като заключителна изява на участниците в проекта

В празника на таланта,  изработването на пясъчни фигури и накити, рисунки върху тяло и тениски, върху пясък малките ни творци  вложиха  талант, творчество, въображение и много положителни емоции.

На 11 септември 2021 година се проведе тренинг на тема „Толерантност и емпатия” за ученици, родители и учители. Заедно или в малки групи, участниците, съгласувахме правила и полезни навици за съжителство и толерантна комуникация. Положена е основата на изграждането на модел на толерантност с всички ресурси, с които разполагаме – подготвени и мотивирани учители, отзивчиви и ангажирани родители, училищна среда – богата на възможности за изява на всеки ученик.

Живеем заедно, празнуваме различно, но това не ни разделя, а ни сближава. Обединява ни земята, която ни е родила, традициите и празниците, които познаваме и пазим, желанието  ни за по-добър живот, здраве и щастие.